søndag 14. desember 2008

Inn til Heggelia..Skansebakken over Lysedammene og Gopletjernsbakkene.Mange år siden jeg løp opp der..
Gikk inn til Heggelia, og tok letteste veien hjem langs Heggelivann og over Slora(brøytet nå)
0`C føre med yr i luften. Flott tur. 2t40m)30 km.

Ingen kommentarer: