søndag 23. november 2008

Langtur i skumringen..


Kjørte Bård til Andreas og benyttet anledningen til en treningstur innover mot Børtervann.Ukjent terreng og stier brakte meg inn forbi Kølabonn, Klokke et-eller annet, og tilslutt var jeg på god vei mot Flateby, og dreide derfor vestover igjen mot Børtern.
Det blir fort mørkt disse november eftaene, og etter et par "snarvei" forsøk mot Børtern, måtte jeg snu og fant etter litt leting stiene ut igjen og tok veien ned mot Ekebergdalen igjen.
2t40min.
Mye gjerder og stengsler for allemannsrettet i dette området.Ikke bra!
Enebakk kommuneskoger hadde laget vei(sykkelsti) som løp parallellt 1m.fra traktorvei som grunneier har opparbeidet. Slikt er idioti.Passerte etterhvert denne grunneieren, med svært sauefjøs, grustak med knuseutstyr,og anleggsarbeid med en voldsom maskinpark stående.Løp over gården, og i enden av veien en høy Hollywood lignende port som åpnet seg automatisk for folk på vei UT..og merket med "BEDRIFTSOMRÅDE".Merkelig som noen får ta for seg av skog og mark.
Neste gang må jeg ta med kart.

Ingen kommentarer: